Pengurus

Susunan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Indonesia

Dewan Pembina

KETUA

Robin Asad Suryo

ANGGOTA

Hermawan

ANGGOTA

Willem Siahaya

Pengurus

KETUA PELAKSANA

Soeryoadi

WAKIL KETUA PELAKSANA

Khalid Mustafa

SEKRETARIS

Reflus

BENDAHARA

-

BIDANG PEMASARAN

Andi Zabur Rahman, S.Kom. S.Si., MBA, CHt, NNLP., CPSp., CCMs., CPSt

Personel Penandatangan Sertifikat

KETUA

Soeryoadi

WAKIL KETUA

Khalid Mustafa

BIDANG SERTIFIKASI

Khairul Rizal